SMCK - Treningsweekend (RR)

Date5 Aug - 6 Aug 2017
TrackVålerbanen
Track length2260 m
Fastest laps
#ClassNameHeatLaptime
55 CR Superbike Kent Frode Skjønsberg A + B Heat 3 1:00.365
26 CR SSt 600 Atle G. Syversen A + B Heat 5 1:00.688
33 SB Andreas Røsstad Alle klasser Practice 1:02.764
413 CR Nasjonal 600 Marius Sjørengen A + B Heat 4 1:02.814
82 CR Nasjonal 1000 Lukasz Majak A + B Heat 5 1:03.448
82. CR NorgesCup 1000 Arne Viken A + B Heat 6 1:03.479
15. CR Mosjonist Benjamin Storsveen A + B Heat 6 1:03.609
12 Classic Superbike Jan Ivar Skilbrei A + B Heat 6 1:04.303
712 NC 600 Per E. Torgersen A + B Heat 1 1:05.955
69 Jentecup Anita Traasdahl Sæther A + B Heat 3 1:06.282
18 CR NorgesCup 600 Christian Havsgård B + C + Classic Heat 4 1:07.076
11 CR C William Hafsgård B + C + Classic Heat 4 1:07.501
082 NC 1000 Arne Viken A + B Heat 2 1:08.248
240 C Torbjørn Lium Junior + Nybegynnere Heat 1 1:09.341
27 CR A2 Atle Bangshaug Junior + Nybegynnere Heat 5 1:11.964
34/5 Classic 250 GP Jim-Levi Berntsen B + C + Classic Heat 7 1:15.013
6 CR Junior Std Mia Rusthen Junior + Nybegynnere Heat 5 1:17.508
 
Time
TRACKDAY Heat 15 August 10:17
TRACKDAY Heat 25 August 12:03
TRACKDAY Heat 35 August 14:14
TRACKDAY Heat 45 August 16:04
TRACKDAY Heat 55 August 18:18
TRACKDAY Heat 86 August 17:53
C + CR A2 + CR C + CR Mosjonist
Time
Junior + Nybegynnere Heat 15 August 09:49
Classic 250 GP + CR C + CR Mosjonist + CR Nasjonal 1000 + CR Nasjonal 600
Time
B + C + Classic Heat 76 August 14:44
Classic 250 GP + CR C + CR Mosjonist + CR Nasjonal 1000 + CR NorgesCup 1000 + CR NorgesCup 600
Time
B + C + Classic Heat 35 August 12:54
Classic 250 GP + CR C + CR Mosjonist + CR Nasjonal 600 + CR NorgesCup 1000 + CR NorgesCup 600 + Jentecup
Time
B + C + Classic Heat 45 August 14:48
Classic 250 GP + CR C + CR Mosjonist + CR NorgesCup 1000 + CR NorgesCup 600 + Jentecup
Time
B + C + Classic Heat 25 August 10:46
Classic 250 GP + CR C + CR Mosjonist + CR NorgesCup 600
Time
B + C + Classic Heat 55 August 16:37
Classic 250 GP + CR Mosjonist + CR Nasjonal 1000 + CR Nasjonal 600 + CR Superbike
Time
B + C + Classic Heat 66 August 13:01
Classic Superbike + CR A2 + CR C + CR Mosjonist + CR Nasjonal 1000 + CR Nasjonal 600 + CR NorgesCup 1000 + CR NorgesCup 600 + CR SSt 600 + CR Std 600 + CR Superbike + Jentecup + Nasjonal 600 + SB + ---Velg klasse her ---
Time
Alle klasser Practice6 August 16:37
Classic Superbike + CR Mosjonist + CR Nasjonal 1000 + CR Nasjonal 600 + CR NorgesCup 1000 + CR SSt 600 + CR Superbike
Time
A + B Heat 66 August 13:29
Classic Superbike + CR Nasjonal 1000 + CR Nasjonal 600 + CR NorgesCup 1000 + CR SSt 600 + CR Superbike
Time
A + B Heat 45 August 15:14
Classic Superbike + CR Nasjonal 1000 + CR NorgesCup 1000 + CR SSt 600 + CR Superbike
Time
A + B Heat 55 August 17:14
CR A2
Time
Junior + Nybegynnere Heat 76 August 15:45
CR A2 + CR C + CR Junior Std
Time
Junior + Nybegynnere Heat 55 August 17:49
CR A2 + CR Junior Std
Time
Junior + Nybegynnere Heat 45 August 15:39
Junior + Nybegynnere Heat 66 August 13:59
CR A2 + CR Junior Std + CR NorgesCup 1000 + Jentecup
Time
Junior + Nybegynnere Heat 25 August 11:40
CR A2 + CR Junior Std + Jentecup
Time
Junior + Nybegynnere Heat 35 August 13:49
CR Nasjonal 1000
Time
A + B Heat 76 August 15:15
CR Nasjonal 1000 + CR Nasjonal 600
Time
B + C + Classic Heat 86 August 16:33
CR Nasjonal 1000 + CR Nasjonal 600 + CR NorgesCup 1000 + CR SSt 600 + CR Superbike + Jentecup
Time
A + B Heat 35 August 13:24
CR Nasjonal 1000 + CR Nasjonal 600 + CR NorgesCup 1000 + CR SSt 600 + CR Superbike + NC 1000
Time
A + B Heat 25 August 11:14
CR Nasjonal 1000 + CR Nasjonal 600 + CR NorgesCup 1000 + CR Superbike + NC 600
Time
A + B Heat 15 August 09:25
CR NorgesCup 1000
Time
Alle klasser Practice 26 August 17:23
CR Superbike
Time
TRACKDAY Heat 66 August 14:18
TRACKDAY Heat 76 August 16:10