Porsche Sports Cup Scandinavia 9 & 10 (R)

Date8 July 2012
TrackGelleråsen Arena
Track length2350 m
Fastest laps
#ClassNameHeatLaptime
56 Grupp 5a Markus Norström Race 1 (7) Super Sport Cup / GT3 Cup Challenge 1:08.454
76 Grupp 7 Peter Eriksson Race 1 (7) Super Sport Cup / GT3 Cup Challenge 1:10.319
165 Grupp 5b Magnus Landell Race 1 (7) Super Sport Cup / GT3 Cup Challenge 1:11.678
62 Grupp 8c Tommy Andersson Race 1 (7) Sports Cup 1:21.291
60 Grupp 8b Franck Århage Race 1 (7) Sports Cup 1:21.943
84 PCSR Funktionärer Anders Zimdahl Träning Sports Cup + Funktionärer 1:24.202
N 86 Grupp 8d Frode William Jenssen Race 1 (7) Sports Cup 1:27.633
77 Grupp 8a Edvin Persson Race 1 (7) Sports Cup 1:28.145
Grupp 5a + Grupp 5b + Grupp 7
Time
Warm up12:54
Race 2 (8) Super Sport Cup / GT3 Cup Challenge15:31
Warm up15:39
Grupp 5a + Grupp 5b + Grupp 7 + Grupp 8a + Grupp 8b + Grupp 8c + Grupp 8d
Time
Race 1 (7) Super Sport Cup / GT3 Cup Challenge13:10
Grupp 5a + Grupp 5b + Grupp 7 + Grupp 8a + Grupp 8b + Grupp 8c + Grupp 8d + PCSR Funktionärer
Time
Reservtid / Open Pit / Träning11:49
Open Pit / Träning13:48
Open Pit / Träning15:02
Grupp 5a + Grupp 5b + Grupp 7 + PCSR Funktionärer
Time
Träning Super Sport Cup / GT3 Cup Challenge10:31
Grupp 8a + Grupp 8b + Grupp 8c + Grupp 8d
Time
Warm up10:55
Race 1 (7) Sports Cup11:13
Warm up14:20
Race 2 (8) Sports Cup14:31
Grupp 8a + Grupp 8b + Grupp 8c + Grupp 8d + PCSR Funktionärer
Time
Träning Sports Cup + Funktionärer (R-däck)09:20
Träning Sports Cup + Funktionärer10:00